top of page

UITKIJKTOREN NIEMANDSLAND

WEDSTRIJD - STEKENE - 2020 - 2DE LAUREAAT

De toren als een subtiele en doordachte landmark die verbonden is met de natuur en zijn omgeving, verankerd in de geschiedenis. Het ontwerp van de toren is bewust onmodieus gehouden. De omgeving verwacht hier geen spektakelarchitectuur.

Met het ontwerp van deze toren willen we verwijzen naar de belangrijke, geschiedkundige geladenheid van deze plek, we willen een plaats van bewustzijn creëren.

I.S.M Ar. Diederik Vander Stockt

beeld 1.2kopie.jpg
beeld 2.jpg

INLEIDING
De toren als een subtiele en doordachte landmark die verbonden is met de natuur en zijn omgeving, verankerd in de geschiedenis. Het ontwerp van de toren is bewust onmodieus gehouden. De omge- ving verwacht hier geen spektakelarchitectuur.
Met het ontwerp van deze toren willen we verwijzen naar de belangrijke, geschiedkundige geladen- heid van deze plek, we willen een plaats van bewustzijn creëren.

 

HISTORISCHE LEIDRAAD & SYMBOLIEK
We lieten ons leiden door wat een toren doorheen de geschiedenis heeft betekent.
Het was vaak een statussymbool voor het koningshuis dat waakt over het welzijn van de stad.
Het werd ook ingezet als oriëntatiepunt dat een identiteit geeft aan een bepaalde plek.
Verder diende de toren ter verdediging en om de wacht te houden zodat indringers gemeld konden worden. Soms zelf als berging voor belangrijke zaken zoals archieven.
Deze historische kennis laat ons toe om een eigen invulling te geven aan de toren die we ontwierpen. Een symbool van samenwerkende gemeenten die waken over het welzijn van de natuur in de omge- ving. Gemeenten die hun rijke archief aan natuur wil bewaren en in de schijnwerpers wil zetten met een toren die zich bescheiden maar toch sterk identificeerbaar opstelt in de omgeving.
Om te verwijzen naar de geladenheid van de plek introduceren we een hedendaagse interpretatie van stadspoorten in de toren. Terwijl een stadspoort vroeger eerder een harde grens moest represente- ren, is de stadspoort in onze huidige maatschappij geëvolueerd naar een ankerpunt dat de mensen welkom heet in de stad. Het vergroot het bewustzijn van de passant dat hij in een stad komt, het is het baken van een gedefinieerde plaats.
Met deze herinterpretatie van de stadspoort willen we zowel bezoekers uit Nederland, België en om- streken welkom heten in de toren. We willen ze bewust maken dat ze aanwezig en welkom zijn door de symboliek van een poort te gebruiken.
In verschillende stadia in de geschiedenis (80-jarige oorlog en de eerste wereldoorlog) bevond men zich op deze plaats in een fel bevochten gebied, in een niemandsland.
De open ‘poorten’ in de sokkel van de toren geven een sterk antwoord op de vijandigheid en de afwe- zigheid van identiteit van vroeger. Door de integratie van de symboliek van de open poort accentueren we dat de bezoeker nu net wel welkom is en duidelijk op een belangrijke plaats is
De open poorten aan de basis van de toren hebben een moderne vormgeving gekregen. In plaats van de klassiek segmentboog zijn de onthaalpoorten nu driehoekig van vorm.
Ze verwijzen enerzijds naar het historische middeleeuwse karakter van Hulst en aan zijn imposante Gentsepoort die toegang geeft tot de stad.
Anderzijds is de vormgeving van deze sokkel en het houten latwerk van de toren een knipoog naar de vlag van Stekene.
We vonden de symboliek achter de vormgeving van de vlag danig sprekend dat we hiermee aan de slag zijn gegaan.
De vlasnijverheid speelde vroeger een belangrijke rol in de deelgemeenten van Stekene.
De abstracte weergave van vlas die symbool staat voor het samenvlechten van verschillende gemeen- ten tot één fusiegemeente vonden wij voor deze opdracht een krachtige metafoor die kan doorgetrok- ken worden met de verbondenheid die er ook is met Hulst.

Schermafbeelding 2021-09-10 om 18.54.19.png
Schermafbeelding 2021-09-10 om 18.54.27.png
bottom of page